Anglický buldok, English Bulldog - LENEYCO

 

ANGLICKÝ BULDOK - NOVÝ STANDARD

10.01.2011

 F.C.I.-Standard č. 149

 ANGLICKÝ BULDOK

(Bulldog)

 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010

POUŽITÍ: Hlídací a společenský pes

 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:   Skupina 2     pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi

                                                    Sekce 2.1        molossoidní plemena, typ mastif

                                                    Bez zkoušky z výkonu.

 

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Buldok jako plemeno byl poprvé zmíněn v roce 1630, ačkoli jsou i dřívější zmínky o podobných typech psů jako bandog, název, který je dnes vyhrazen pro typ bojového psa. Původně byl využíván pro zápasy s býky, prošel i zápasy se psy, po roce 1835 se začal vyvíjet do krátkolebého psa, v podobě jak ho známe dnes. Plemeno buldok vstoupilo do výstavních kruhů v roce 1860 a v následujících letech došlo k velké změně jeho povahy. „Nádherně ošklivý“ pes s výrazem mopse, což je v protikladu s povahou milujícího psa vůči rodině a přátelům. Jedno z nejstarších původních plemen, známé jako národní plemeno GB, a po celém světě spojeno s britskou houževnatostí a legendárním Johnem Bullem.

 

CELKOVÝ VZHLED: Krátkosrstý, dosti podsaditý, spíše nižší postavy, široký, silný a kompaktní. Hlava poměrně velká v poměru k velikosti těla, ale žádný ze znaků nesmí dominovat tak, aby byla narušená celková vyváženost, nebo aby pes byl deformovaný, nebo aby byla nepříznivě ovlivněna pohyblivost psa. Čelo relativně krátké, tlama široká, tupá, směřující mírně, ale ne přehnaně nahoru.

Jedinci vykazující respirační obtíže jsou vysoce nežádoucí. Tělo dosti krátké, pevně svázané, končetiny silné, dobře osvalené, v kondici, bez sklonu k obezitě. Pánevní končetiny vysoké a silné. Feny nejsou tak velké a dobře vyvinuté jako psi.

 

POVAHA A TEMPERAMENT: Vyvolává dojem rozhodnosti, síly a aktivity. Pozorný, smělý, věrný, spolehlivý, odvážný, divokého vzhledu, ale milé povahy.

 

HLAVA:  Při pohledu ze strany se hlava zdá velmi vysoká a poměrně krátká od týlu ke špičce nosu. Čelo je ploché s mírnými záhyby kůže na hlavě a kolem, trochu volná a jemně zvrásněná bez extrémů, není však ani příliš vyvinutá, ani překrývající obličej. Obličejová partie od přední strany lícních kostí až po špičku čenichu relativně krátká, kůže může být lehce zvrásněná.

 

Vzdálenost od vnitřního koutku oka (nebo od středu stopu mezi očima) až ke špičce nosu by neměla být menší než vzdálenost od špičky nosu k okraji pysku.

MOZKOVNA:

Lebka: Lebka je relativně velká v obvodu. Při pohledu zepředu se zdá lebka od čelisti až po temeno vysoká; také široká a hranatá. Od stopu se rozšiřuje rýha do poloviny lebky, která je patrná až k týlnímu vrcholu.

Stop: definovaný
 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Při pohledu zepředu musí být protilehlé partie obličejové části hlavy rovnoměrně vyvážené vůči myšlené ose.

Nos: nos a nozdry velké, široké a černé, za žádných okolností ne játrové, červené ani hnědé. Špička nosu je posazena dozadu směrem k očím. Nozdry jsou velké, široké a otevřené, oddělené svislou výraznou rovnou rýhou uprostřed.
 

Tlama: tlama krátká, široká, obrácená vzhůru a od koutku oka až po koutek pysků hluboká. Je-li přítomna nosní vráska, vcelku nebo rozdělená, nesmí nikdy nepříznivě ovlivňovat nebo zakrývat oči nebo nos.

Úzké nosní dírky a těžká nosní vráska jsou nepřijatelné a měly by být přísně penalizovány.

 

Pysky: Horní pysky jsou silné, široké a hluboké, po stranách zakrývají dolní čelist, vpředu dosahují k dolnímu pysku. Zuby nejsou vidět.
 

Čelisti / zuby: Čelisti jsou široké, silné a hranaté, dolní čelist lehce přesahuje horní čelist, mírně se stáčí nahoru. Čelisti jsou široké a hranaté, se šesti malými řezáky mezi špičáky v rovné řadě. Špičáky jsou široce od sebe. Zuby velké a silné, při zavřené tlamě nejsou vidět. Při pohledu zepředu je spodní čelist přímo pod horní čelistí a rovnoběžně s ní.
 

Líce: Jsou dobře zaoblené a prodloužené do stran až za oči.

 

Oči: Při pohledu zepředu uloženy hluboko v lebce, v dostatečné vzdálenosti od uší. Oči a stop jsou v jedné přímce, v pravém úhlu k čelní rýze. Jsou usazeny daleko od sebe, ale vnější koutky nepřesahují obrys lící. Kulaté, střední velikosti, ani zapadlé, ani vystupující, barvy velmi tmavé, téměř černé.  Při pohledu přímo vpřed pes neukazuje bělmo. Bez zjevných očních vad.

 

Uši: Vysoko nasazené, takže při pohledu zepředu tvoří přední okraj každého ucha pokračování vnější linie temene hlavy v jejím nejvyšším bodě. Uši by měly být posazené co nejdále a co nejvýše a pokud možno co nejdále od očí. Malé a tenké. "Růžovité" uši jsou správné, to znamená na zadní straně ohnuté dovnitř a dozadu složené. Horní a přední okraj uší padá ven a dozadu, vnitřek ušního boltce je částečně vidět. 

 

KRK: Střední délky, silný, hluboký a mohutný. Dobře klenutá linie šíje, s trochou volné, silné a vrásněné kůže na hrdle, tvořící mírný lalok na každé straně. 

 

TRUP:

Hřbetní linie: Bezprostředně za plecemi hřbet lehce klesá (nejnižší bod hřbetní linie), odtud páteř stoupá k bedrům (nejvyšší bod beder je výš, než nejvyšší bod plecí), pak horní linie strměji klesá k ocasu, tvoří tak mírný oblouk – pro toto plemeno charakteristický znak.
 

Hřbet: Krátký, silný, široký v plecích.
 

Hrudník: Široký, výrazný a hluboký. Žebra jsou klenutá a sahají dozadu. Hrudní koš kulatý a hluboký. Dobře nízko uložený mezi hrudními končetinami. Žebra nejsou po stranách plochá, ale dobře klenutá.
 

Spodní linie a břicho: Břicho vtažené, nevisící. 

 

OCAS: Nízko nasazený, z kořene vychází spíše rovně a poté se ohýbá dolů. Kulatý, hladký a bez praporců nebo hrubého osrstění. Přiměřeně dlouhý - spíše kratší než dlouhý - silný u kořene, rychle se zužující do jemné špičky. Nesen dolů (aniž by se konec ocasu točil nahoru) a nikdy ne nad linii hřbetu. Chybějící, vrostlý nebo extrémně krátký přiléhající ocas je nežádoucí. 

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Hrudní končetiny krátké v poměru k pánevním končetinám, ale ne tak krátké, aby se zdál hřbet dlouhý nebo tím trpěla aktivita psa.
 

Plece: Široké, šikmo posazené a hluboké, velmi silné a svalnaté, působící dojmem, že jsou připevněny po stranách trupu.
 

Loket: Lokty nízko posazeny, výrazně odstávají od hrudníku.

Předloktí: Hrudní končetiny velmi pevné a silné, dobře vyvinuté, široce postavené, silné, svalnaté a rovné, kosti jsou rovné a silné, ani křivé, ani zaoblené.
 

Nadprstí (Metacarpus): Krátké, rovné a silné.
 

Přední tlapy: Rovné a velmi lehce vytočené ven, střední velikosti a přiměřeně kulaté. Prsty kompaktní a silné, dobře oddělené, takže klouby předních tlap jsou nápadné a vysoké.


 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Končetiny velké a svalnaté, mírně delší v poměru k hrudním končetinám. Končetiny dlouhé a svalnaté od beder až po hlezna.
 

Kolena: Kolena velmi mírně vytočená směrem ven od těla.
 

Zánártí (Metatarsus): Hlezna mírně zaúhlená, nízko posazená.
 

Zadní tlapky: Kulaté a kompaktní. Prsty kompaktní a silné, dobře dělené, takže klouby zadních tlap jsou nápadné a vysoké. 

 

CHOD / POHYB: Díky pohybu krátkými a rychlými kroky se zdá, že jde po špičkách prstů. Pánevní končetiny nezvedá vysoko, což vypadá, jako by se jen letmo dotýkaly země.. Při běhu se plece střídavě poněkud vysouvají. Zdravý pohyb je maximálně důležitý.

 

OSRSTĚNÍ:

Srst: Jemné struktury, krátká, hustá a hladká (tvrdá pouze díky krátkosti a hustotě, není drátovitá).
 

Barva: Jednobarevná nebo jednobarevná s černou maskou či tlamou. Barvy (vždy by měly být zářivé a ve svém odstínu čisté): Žíhaná, červená všech odstínů, plavá, žlutohnědá atd., bílá a strakoš (tzn. bílá v kombinaci s libovolnou z výše uvedených barev). Nepigmentovaný nos, černá a černá s hnědou jsou vysoce nežádoucí.

 

HMOTNOST:

Psi: 25 kg.

Feny: 23 kg.

 

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:


• Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

• Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi musí mít dvě zjevně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

 

Poslední změny jsou kurzívou.

 

Přeložil: Ing. Michal Korynta

F.C.I.-Standard č. 149 / 16.04.2004 / GB                        

         
ANGLICKÝ BULDOK
 
 
 
 
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
 
DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.03.2004
 
POUŽITÍ: společenský pes
 
ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:     Skupina 2           pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi
                                                      Sekce 2.1             molossoidní plemena, typ mastif
                                                      Bez zkoušky z výkonu.
 
CELKOVÝ VZHLED: krátkosrstý, podsaditý, spíše nízko posazený, široce stavěný, silný a kompaktní. Hlava je v poměru k tělu poměrně veliká, ale žádný ze znaků nesmí dominovat tak, aby byla narušena celková vyváženost, nebo aby byla nepříznivě ovlivněna pohyblivost psa. Obličejová partie krátká, tlama široká, tupá a směřuje nahoru. Jedinci vykazující respirační obtíže jsou vysoce nežádoucí. Trup krátký, s dobrou kostrou, bez sklonu k obezitě. Silné končetiny, dobře osvalené a v silné kondici. Pánevní končetiny jsou vysoké a silné, ale ve srovnání s těžkými hrudními končetinami působí poněkud lehčeji. Feny nejsou tak velkého rámce a silně vyvinuté, jako psi.
 
POVAHA / TEMPERAMENT: vzbuzuje dojem rozhodnosti, síly a aktivity. Pozorný, smělý, věrný, spolehlivý, odvážný, divokého vzhledu, ale milé povahy.
 
HLAVA: Při pohledu z boku se hlava jeví od týlu až ke špičce čenichu velmi vysoká a krátká. Čelo ploché, volné a jemné záhyby kůže na a kolem hlavy, nejsou však ani příliš silně vyvinuté, ani nesmí překrývat obličej. Lebeční kosti vyjádřené, široké, kvadratické a vysoké; hluboká a široká rýha mezi očima. Od stopu probíhá až ke středu temene široká a hluboká čelní rýha, která je hmatatelná až k týlnímu hrbolu. Obličejová partie od přední strany lícních kostí až po špičku čenichu krátká, s kožními záhyby.
Vzdálenost od vnitřního koutku oka (nebo od středu stopu mezi očima) až ke špičce nosu nepřesahuje vzdálenost od špičky nosu k okraji dolního pysku.
Objem hlavy velký (měřeno před ušima), odpovídá přibližně kohoutkové výšce psa. Vedle očí prostorné, dobře zaoblené líce.
 
 
 MOZKOVNA:
Lebka: objem mozkovny je velký. Při pohledu zepředu se zdá hlava od čelisti až po temeno velmi vysoká, ale i široká a hranatá.
Stop: hluboký, mezi očima je výrazný zářez.
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST: při pohledu zepředu musí být protilehlé partie obličejové části hlavy rovnoměrně vyvážené vůči myšlené ose.
Nos: nos a nozdry velké, široké a černé, nikdy ne játrové, červené ani hnědé. Špička nosu je posazena dozadu směrem k očím. Nozdry jsou velké, široké a otevřené, oddělené svislou výraznou rovnou rýhou uprostřed.
Tlama: tlama krátká, široká, obrácená vzhůru a od koutku oka až po koutek pysků velmi hluboká. Nosní vráska nesmí rušit šikmo probíhající linii profilu.
 
 
 
CHYBNÉ LINIE HLAVY:
 
 
Pysky: pysky jsou silné, široké, visící a velmi hluboké, po stranách zcela překrývají dolní čelist, ne však vpředu; tam musí pysky dosahovat až k dolnímu pysku a zcela překrývat zuby.
Čelisti/Zuby: čelisti široké, masivní a hranaté. Dolní čelist výrazně přesahuje horní čelist a stáčí se nahoru. Čelisti jsou široké a hranaté; šest malých řezáků stojí mezi široce posazenými špičáky v rovné řadě. Zuby jsou velké a silné, při zavřené tlamě nejsou vidět. Při pohledu zepředu je dolní čelist přímo pod horní čelistí a rovnoběžně s ní.
 
        KOREKTNÍ LINIE ŘEZÁKŮ:                                 NEKOREKTNÍ:
 
 
 
         SPRÁVNÝ TVAR ČELISTI:                                                                                        
 
   
 
       CHYBNÉ TVARY ČELISTÍ:
 
 
Líce: dobře zaoblené a protažené po stranách až za oči.
Oči: při pohledu zepředu dobře a hluboko usazeny v lebce, v dobré vzdálenosti od uší. Oči a stop jsou v přímce, v pravém úhlu k čelní rýze. Oči jsou široce posazeny, vnější koutky očí však nepřesahují obrys lící. Jsou kulaté, přiměřené velikosti, nejsou ani příliš zapadlé, ani příliš vystupující. Barva očí je velmi tmavá - téměř černá. Dívá-li se pes kupředu, nesmí být vidět bělmo. Pes nesmí vykazovat zřejmé oční obtíže.
Uši: vysoko nasazené, takže při pohledu zepředu tvoří přední okraj každého ucha pokračování vnější linie temene hlavy v jejím nejvyšším bodě. Uši by měly být posazené co nejdále a co nejvýše a pokud možno co nejdále od očí. Malé a tenké. "Růžové" uši jsou správné, to znamená na zadní straně ohnuté dovnitř a dozadu složené. Horní a přední okraj uší padá ven a dozadu, vnitřek ušního boltce je částečně vidět.
 
 
   CHYBNÉ POSTAVENÍ UŠÍ:
 
 
 
KRK: přiměřené délky, velmi silný, hluboký a mohutný. Dobře klenutá linie šíje, velké množství volných silných kožních záhybů na hrdle, oboustranně se tvoří od dolní čelisti až na hruď laloky.
 
TRUP:
Hřbetní linie: bezprostředně za plecemi hřbet lehce klesá (nejnižší bod hřbetní partie), odtud páteř stoupá k bedrům (nejvyšší bod beder je výš, než nejvyšší bod plecí), pak horní linie strměji klesá - obloukem - k ocasu (nazývá se "roach-back" - "kulatá záda"), což je pro toto plemeno charakteristický znak.
 
 
Hřbet: hřbet krátký, silný, v plecích široký, v bedrech poměrně štíhlejší.
 
 
Hrudník: hrudní koš široký, ze stran klenutý, dobře vyjádřený a hluboký. Žebra jsou klenutá a sahají daleko dozadu. Hrudní koš prostorný, kulatý a velmi hluboký od nejvyššího bodu plecí k nejnižší partii, kde se připojuje k hrudi. Mezi hrudními končetinami dostatečně nízko sahající. S velkým průměrem, za hrudními končetinami je kulatý (nikoliv plochý po stranách, ale s dobře klenutými žebry).
Spodní linie: břicho je vtažené a nevisí.
 
OCAS: nízko nasazený, z kořene vychází poměrně rovně a pak se ohýbá dolů. Kulatý, krátce osrstěný, bez praporců a hrubého osrstění. Přiměřeně dlouhý - spíše kratší než dlouhý - silný u kořene, rychle se zužující k jemné špičce. Nesen dolů (aniž by se konec ocasu točil nahoru) a nikdy ne nad linií hřbetu.
 
CHYBNÉ NESENÍ OCASU:
 
 
 
KONČETINY:
 
HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny velmi silné a mohutné, dobře vyvinuté, široce postavené, silné, svalnaté a rovné. Vnější linie se jeví spíše klenutá, ale kosti jsou rovné a silné, nejsou zkřivené ani klenuté. V poměru k pánevním končetinám jsou krátké, ale ne natolik krátké, aby se zdál hřbet dlouhý nebo aby tím trpěla aktivita psa a pes působil chromým dojmem.
 
                   KOREKTNÍ:                                                          
 
                  NEKOREKTNÍ:
 
Plece: plece široké, šikmo postavené a hluboké, velmi silné a svalnaté. Působí dojmem, jako by byly připevněny po stranách trupu.
Lokty: loket nízko posazen, výrazně odstává od hrudníku.
Nadprstí: nadprstí krátké, rovné a silné.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: pánevní končetiny jsou velké a svalnaté. V poměru k hrudním končetinám jsou delší, což zvedá bederní partii.
Končetiny dlouhé a svalnaté od beder až po hlezna, zadní nadprstí krátké, rovné a silné. 
Koleno: kulaté a lehce vytočené ven.
Hlezno: následkem vytočení kolen stojí hlezna blíže k sobě a tlapy se vytáčejí ven. Hlezna jsou mírně zaúhlená, nízko posazená.
 
TLAPY: tlapy hrudních končetin rovné a velmi lehce vytočené ven, střední velikosti a přiměřeně kulaté. Tlapy pánevních končetin kulaté a kompaktní. Prsty kompaktní a silné, dobře navzájem oddělené, výrazně a vysoko klenuté.
 
POHYB: charakteristicky těžký a omezený, s krátkými a rychlými kroky se zdá, že jde po špičkách prstů. Pánevní končetiny nezvedá vysoko, což vypadá, jako by se klouzaly po zemi. Při běhu se plece střídavě poněkud vysouvají. Zdravý pohyb je vysoce důležitý.
 
OSRSTĚNÍ:
 
SRST: jemné struktury, krátká, hustá a hladká (tvrdá jen díky krátkosti a hustotě, nikdy však ne drátovitá srst).
 
BARVY: jednobarevné nebo jednobarevné s černou maskou či tlamou. Barvy (vždy by měly být zářivé a ve svém odstínu čisté): žíhaná, červená všech odstínů, plavá, žlutohnědá atd., bílá a skvrnitá (tzn. bílá v kombinaci s libovolnou z výše uvedených barev). Nepigmentovaný nos, černá a černá s hnědou jsou vysoce nežádoucí.
 
HMOTNOST:
Psi: 25 kg (55 liber).
Feny: 23 kg (50 liber).
 
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.
 
Rozhodčí se musí přesně držet tohoto standardu a brát v úvahu zvláště následující vady:
 
VADY:
-         nosní vráska převislá nebo částečně zakrývající nos.
VYŘAZUJÍCÍ VADY:
-         agresivita nebo přílišná bázlivost.
-         jedinci vykazující respirační obtíže.
-         vrostlý ocas.
 
Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.
 
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
2008 - 2023 © FCI Chovatelská stanice anglických buldoků BULLDOG LENEYCO FCI English bulldog kennel LENEYCO